Apollo

apollo orginal

 

graphics: CC0

Tomasz Kucina

Apollo-

Apollo – bóg, mityczny szczęściarz
z drugiego pokolenia
władców Olimpu
całe jego święte życie
oscylowało
wokół idei – fuksów

Już jako dziecię
ukryty
przez matkę Latonę
na wyspie Delos
uszedł szczęśliwie
gniewowi Hery
zazdrosnej
o wszelkie pozamałżeńskie
łajdactwa męża
Zeusa

Ten ambitny bóg
uchodzi za wzór honoru
jego konstrukcja
uczciwa do imentu –
dlatego
umieści Apollo
wyspę swojego dzieciństwa
w centrum
greckiego świata
a jako bóg światła
nazwie ją Delos
czyli –
świecącą

Jego życie
ma także konstrukt
wiktoriański
bóg z jabłkiem zesłany
przez podstępnego Zeusa
do Delf
będzie musiał
stoczyć walkę
z potworem-wężem
Pytonem

Pokonawszy go – będzie miał
jednak
wyrzuty sumienia
jego idealistyczna etyka –
nie pozwoli mu
napawać się zwycięstwem
cieszyć
pełnią władzy
w tej lirycznej duszy
zrodzi się
męska litość –
litość do wszystkiego
co słabsze szkaradne i potworne

Apollo jest typem społecznika
a mało spartański
charakter
nie kompiluje
z zadziornym rysem bogów
On marzy o czymś
większym
to jednostka – stricte altruistyczna
i nader
emocjonalna

By oczyścić się
z wszelkich zarzutów
( przede wszystkim – wobec siebie samego )
i zmyć z rąk krew
zabójcy
zafunduje – Delfom igrzyska
i na cześć
zabitego smoka –
nazwie je pytonskimi

Jego dusza
godna rywalizacji
etiologia – poety
wpasuje się
w nowy kontekst –
w spiritus movens

Uczestnicząc sam
w poetyckiej rywalizacji
z Mariaszem
da przykład
dalece idącej
ponadprzeciętności
odzierając go
ze skóry
zasygnalizuje
moc
swego władztwa

Apollo jako – społecznik
to będzie
godny animator gestów
jemu najbliżej
do filantropijnej
postawy – na urzędzie
utylitaryzm Apolla
nie będzie podobny –
to tego prometejskiego
który
odnosi się przecież
do przyziemnej
miłości
z tkanki człowieka
ten wzorzysty bóg udziela się
dla samej sztuki i jakości
instytucjonalnej
daleko mu do –
zwiewnej istoty uczucia

Jeżeli w ogóle – wieczna miłość
to raczej ta cielesna
miał przecież Apollo
wiele kochanek
spośród
kobiet
nimf
a także
młodych mężczyzn

Było
wiele
miłosnych zawodów
aż w końcu – ten bóg młody –
osiadł  duszą
w samej cielesności
uznając kształt miłości
za abstrakt
zbędny
i niedoskonały

to jest taki – Casanowa – starożytności
jako beznamiętny reproduktor
dynastii bogów
zawyżał
demografię – i chwała Mu za to

Cenną jest
alegoryczność
tego ślicznego boga –
Apollo to symbol szczególny
wszelkiej rewitalizacji człowieka
jako talizman –
przywoływany w czci będzie
w wielu greckich świątyniach
jego kult zachwyci
również – cesarski Rzym
A syn Apollina – Asklepios
uznany zostanie
za patrona
medycyny

Co do kabały –
to – uważa się go za
pierwotnego
nauczyciela Kasandry
to on –
nauczył ją sztuki wróżenia
I – już wkrótce –
ta przemawiająca
przez poezję
wieszczka –
stanie się
najpopularniejszą
w całej Grecji
a do Delf
pielgrzymować będą
ludzie z całego świata

Odważnie
wziął Apollo pod opiekę
Wyrocznię
konsekrując trójnóg delficki
w sanktuarium –
na którym
zasiadła mądra
Pytia
słynąca z wieloznacznych
odpowiedzi

Był zatem bogiem
sprytnym
inwestując godnie
w irracjonalny uwiąd
zyskał sobie –
wielki
poklask

Wbrew pozorom jest także Apollo
bogiem wojowniczym
i strategicznym
oprócz
wrodzonej inteligencji
cechuje go
dobroczynna waleczność
interweniował przecież
w Wielkiej Wojnie
Gigantów
a również –
W Wojnie Trojańskiej –
opowiadając
zresztą
po stronie Trojan

Szczęśliwa dusza tego boga
jednak częściej –
oscyluje
wokół idei artyzmu
będzie przecież Apollo
przebywał
na górze Parnas
i stanie się mecenasem
dziewięciu Muz
mocno – natchniony ich pięknem
uwodzony ckliwością
zachce być
całkiem erotyczny
zasłynie – w końcu –
z gry na lirze
i flecie
będąc
w tym względzie –
niedoścignionym
wirtuozem

Przypisywać – mu będą
wiele
atrybutów
nie tylko
lira i flet
ale –
łuk i strzały – palmowe drzewo –
( na wyspie Delos )
wawrzyn – wilk – łabędź
wrona ( z lotu tej – wróżono…)
a nade wszystko –
delfin –

Stopniowo będzie Apollo –
bogiem –
religii orfickiej
w systemie
pół-religijnej
i pół-moralnej
przynależności społecznej
obiecującym
swym wyznawcom
życie na Olimpie
i wieczną chwałę

Ten bóg –
zyska popularność
nie tylko w Grecji
ale również
w Starożytnym Rzymie –
uczyniony mentalnym protektorem
przez cesarza Augusta
który to –
wybuduje na Palatynie
świątynię pod
jego wezwaniem –
i ofiaruje bogu
olimpijskie
igrzyska

Reklama

Moai

graphics; CC0


Tomasz Kucina

Moai-

opowiem prastary mit
apokryf
z Wyspy Wielkanocnej
tu swego czasu
z kamieniołomów wychodzą posągi
moai – Rapa Nui śpiewa
w tufie wulkanicznym
lud kapłana Haumaka uderza w tamburyny
spłoszone
chruściele i fregaty batożą powietrze
posągi idą – idą same
po dłutach bazaltowych – prosto
z Rano Raraku
prawdziwy cud
a z piany unosi w czas narkoza oceanu
kobiety polinezyjskie
niosą kukurydzę i słodkie bataty
padając na kolana
składają hołd dziękczynny
o – duchy na platformach ahu
o które ingadują wyznawcy
rapanuiskich monumentów
czytacie tajemnice
li tylko z nieludzkiego punktu widzenia
w definicji architektury bóstw
wszystko jest wolą zbiorowości plemiennej
po placach wyjałowionej gleby
wędrują megalityczne bloki skalne
i – to się nazywa
aspołecznym Cudem Wiary
—–