Poszukiwacze zaginionej kalki

graphics CC0


Tomasz Kucina

Poszukiwacze zaginionej <kalki>

 

poszukiwanie wody
źródła… tworzywa…
trik w regolicie księżyca
elektryczne klemy na wietrze słonecznym
podpięte przez Stwórcę
od „wtórnej gwiazdy” do wód płodowych Stajenki
ile jeszcze wiary w człowieku?
w zacienionych kraterach binarnej biologii
naukowcy szukają substytutów życia
w pasmie absorpcji minerałów w skale plutonicznej
… a w innej kamerze ożywionej materii
człowiek to fundusz powierniczy
w obrocie wartościowymi papierami
przez szczwane towarzystwa
na prozaicznej ziemi
i jak się ma do tego faktu
naparzanie jonami wodoru Bożego słońca
w satelickie skały srebrnego globu?
jak spłacić embrion nauki w łonie
zbiorowej pożądliwości merkantylnej?
na Rudnickiego w Warszawie
nieco dalej od centrum słonecznego układu
pośrodku chodnika posadzono drzewo
i w to uderz człowiekiem!
tymczasem mechanika życia
to jest sterylność
świat bez kolizji
mijamy siebie na rondach turbinowych
potoki pasów ruchu nie konfrontują
życie bezstronne i satelitarne
realne jak woda na pyzatym księżycu

rzęska?
czy…
plankton?

przypis:
Science Alert informuje: woda uwieziona w skałach księżycowych może pochodzić ze słońca (grudzień 2022).

Reklama