Prawa autorskie

Prawa autorskie

UWAGA:

Można

wszystkie treści z tego miejsca (głównie utwory) udostępniać w sieci web (internet) tylko w strefie niekomercyjnej (w mediach nieodpłatnych), także na profilach społecznościowych jako fragmenty czy cytaty, z warunkiem bezpośredniego linku do tego bloga, również bez zgody na udostępnianie tychże treści udzielonej osobiście przez autora, można w innych miejscach dodawać własne interpretacje do tekstów czy fragmentów bloga,  jako autor zgody takiej nie wyrażam, gdy komentujący naruszą zasady dobrego obyczaju, tj. przy zacytowaniu moich autorskich treści w innych miejscach publicznych używać będą – wulgaryzmów, słownictwa obrażającego innych internautów, lub nawoływać do ksenofobii, rasizmu, czy równolegle odnosić się do pornografii. W takim wypadku jako autor nie ponoszę odpowiedzialności za bezprawne działania internautów, a komentujący w ten sposób oraz naruszający prawo porządku publicznego – automatycznie ponoszą odpowiedzialność. Te same zasady ładu publicznego obowiązują co do wypowiadania się – bezpośrednio na tym blogu, w komentarzach. Linkowanie postów (w szczególności utworów) z bloga w innych miejscach nie zobowiązuje komentujących do określenia z imienia i nazwiska autora, ponieważ wymagane zalinkowania prowadzą bezpośrednio do strony autorskiej, co w rozumieniu autora jest wystarczającym warunkiem do możliwości udostępnienia tychże treści.

Prawa autorskie: ©Tomasz Kucina vel. @zagonbzu

prawa zastrzeżone!

Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie do uzysków osobistych oraz korzyści i celów komercyjnych wszelkich treści z tej strony (z profilu) w przestrzeni publicznej jak i na własne serwery prywatne, konta w chmurze, i na dyski cyfrowe fizyczne bez pisemnej zgody autora – zabronione.

Autor publikuje treści pod własnym imieniem i nazwiskiem.
Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało sankcjami prawnymi.
( Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.)

Info:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Prawo autorskie działa automatycznie – ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności przez jego twórcę. Utwór nie musi przy tym być skończony.

Szczególnych kontrowersji przy publikacji materiałów z bloga – autor nie przewiduje, oprócz przypadków – naruszeń godzących w jego dobre imię, lub nawet w najmniejszym wymiarze łamiących prawo porządku publicznego.

Ustalenie utworu polega na przybraniu przez niego jakiejkolwiek postaci, chociażby nietrwałej, jednakże na tyle stabilnej, by cechy i treść utworu wywierały efekt artystyczny. Innymi słowy moment ustalenia to chwila, w której z utworem mogą zapoznać się również inne osoby poza autorem. Pamiętać trzeba przy tym, iż wystarczy, aby możliwość ta była hipotetyczna. W ten sposób mamy do czynienia z ustaleniem nawet wtedy, gdy faktycznie z utworem nie zapoznał się nikt poza autorem, choć miał taką możliwość. Przykładem może być takie wykonanie utworu w miejscu publicznym (np. na scenie, blogu, etc.), z którym nikt się nie zapoznał.

all texts on the main page of this blog are protected by copyright of the author.

Reklama