Degustator dóbr doczesnych

Piątek, piąteczek, piątunio...
Dla niektórych początek weekendu
Więc dziś tekst sarkastyczny
Stary mój  tautogram z roku 2014, tu w wersji z grafiką. Literka "D".

graphics CC0

Tomasz Kucina

Degustator dóbr doczesnych

doświadczenie:

dyplomatyczny dystans, duszna dyskusja dobrze dogadza daimonionom despektu, dantejski dyplomata dąsów – diabeł – dawkuje defekty, darząc dysputę dedukcją dywersji, doprawdy –> drapieżnie drażni Demiurga dzwonem defetyzmu

degustator dóbr doczesnych
dzielnie drąży dom dwudziesty
dobrze dostać duży domek
dzieło dachem dokończone
dokupimy dwie działeczki
dostawimy dwa domeczki
dopilnujmy dobrobytu -[z]-
dopożyczeń – depozytów
dąs deficyt dekoracja
doposażeń deklamacja
dobrze druhu dokazujesz
dzielnie dobra dozorujesz
dobrze -[z]dobyć dom dobosza
do dna -[z]dławić dusigrosza
dasz dolara? dobre dary
dumą darzę dwa dolary
darmo dostać defraudacja
deficytu deglacjacja
deweloper dokupuje
domków darmo dokooptuje
draniu dupku defensorze
dowal w dziób -[to]- dopomożesz
dzwońcie dziarsko do doktora
doratujmy domatora
deliryczna -[z]-dykty drżączka
dobrodajska? dobrowolska?
dom deputat detalistka
detoks dama – de-modystka
dzika dżaga degustacja
dziewczę -[w]- dechę defloracja?
dżaga dostawała w dzioba
do dżakuzji -[i]- dybanie
domek -[z]- dębu dziad dostanie
demagogii diecezjanie
do dołeczka dupka – dranie
dom dogadza digitalny
domniemany dopuszczalny
diesel dociekliwej – damie
debiutantka-[na]- dywanie
dóbr doczesnych dyplomaci
dyletanci demokraci
dziedziczycie daczy dziesięć
diabeł dupczy drabów -[w]- dresie

Reklama

Plutokrakać

graphics CC0

Tomasz Kucina

Plutokrakać

(1)
jeszcze melon. holding. deal
awionetka i balon
jeszcze fura. parkur. szyld
na prowincji bungalow
pierwszy siwy włos-reklama
kieszeń plany w zwid ciuła
ewent. walczyk. siup! do rana!…
potem makulatura

Ref (1):
baronecie z Ulsteru
ziemia tu O’Connellów
wiecznie zmierzasz do celu
więc po co tyle żelu?

(2)
wciąż sumujesz dnie i noce
plany nie śpią do świtu
drży horyzont. lata ciosa
ty w kolejnym walczyku
karmisz kosmos okwitł w kwanty
obca jest ci mediana
gdzie przeciętność? ludzki kwartyl…
twoja – linia Kármaná

Ref (2):
gubernatorze spod Metz
bez linii Maginota
forsa. tytuł i stres…
na co ci jeszcze tęsknota?

(3)
lakoniczny z aforyzmów
marzeń rotujesz blask
liżesz łapy. kryjesz blizny
byle forsa na czas
wiktuałów świat zalecasz
portfel odsysasz z tłuszczu…
ile mitów w rekonesans
i wiwisekcji mózgów?

Ref (3):
hrabio żyw z Merseburga
saksoński bujasz Anhalt
Brunszwiku to laurka
po co ci jeszcze klaskać?


* tekst nie ma adresatów. Ogólne spojrzenie w iluzorykę globalnych społecznych priorytetów. (bez czasu, epok i personaliów)